Medlemssider / Klubbens behandling af personoplysninger

Privatlivspolitik

Jfr. EU's persondataforordning af 25. maj 2018 er der visse krav til også idrætsforeningers behandling af personoplysninger. Du kan i hhv. bilag 1 og bilag 2 se, hvordan Hjarbæk Havkajak Klub behandler oplysninger om dig. 
 
I bilag 1 fortæller vi om klubbens privatlivspolitik og 
i bilag 2 fortæller vi om, hvilke oplysninger, vi har om dig og hvordan vi behandler de personoplysninger, vi har om dig.