Om klubben / Frigivning og sikkerhed / Frigivningsbestemmelser

Frigivningsbestemmelser

Alle nye medlemmer skal vise nedenstående øvelser, inden de kan frigives og ro på egen hånd.

Øvelserne gennemføres for at sikre, at alle medlemmer har samme grundlæggende forståelse for sikkerhed og manøvrering af en havkajak.

HHK stiller ikke krav om at øvelserne skal vises hver år, men klubben anbefaler alle medlemmer at gennemføre de forskellige øvelser hvert år, f.eks. på nogle af de ”legedage”, som klubben arrangerer.

Det skaber tryghed og sikkerhed, når alle medlemmer kan øvelserne og kan hjælpe hinanden i betrængte situationer.

Øvelserne:

1. Kæntringsøvelse og redningsøvelse

To roere padler med 1-1½ kajaklængdes afstand, hvorefter den ene kæntrer under roning.

a) Den kæntrede skal vise:

- at han kan komme ud af kajakken.

- at han kan bevare kontakt med både kajak og pagaj under hele redningsøvelsen.

- at han kan komme op i kajakken igen.

- at han kan sætte skørtet på igen.

b) Den reddende skal vise:

- at han er i stand til at styre redningsøvelsen, så den kæntrede hele tiden føler sig
   tryg og har kontakt til en kajak.

- at han kan tømme den kæntredes kajak for vand.

- at han har styr på at få den kæntrede op i kajakken igen, samt holde styr på
   pagajerne under hele redningsforløbet.

Redder aftaler med den kæntrede, hvordan entring skal ske. Det er op til redder (og kæntrede) selv at vælge redningsformen.

Det nye medlem skal mestre øvelsen både som kæntret og redder.

2. Selvredning 150 m fra kysten og på dybt vand

Medlemmet skal vise, at han efter kæntring selv kan entre kajakken ved brug af

pagajflyder(paddlefloat). Efterfølgende pumpes kajakken tom for vand og ros i land.

3. Svømning med kajak

Efter kæntring med kajak på dybt vand svømmes minimum 100 m i land med kajakken. Normalt anbefales ikke at svømme med kajak med mindre den forulykkede er meget tæt på land. Øvelsen gennemføres mest for at vise, hvor svært det er at svømme langt med en kajak.

4. Tovning af træt roer

Med øvelsen vises, at man kan trække en romakker, der er blevet træt eller som har svært ved at holde retning på kajakken. Det skal samtidig vises, hvordan tovet fastgøres på egen og makkers kajak med et slipstik.

5. Slalombane:

Medlemmet skal vise, at han kan styre sin kajak gennem en slalombane med 8-10 porte. Øvelsen skal gennemføres både med forlæns og baglæns rotag.

6. Sideforflytning:

Sideforflytning skal vises til begge sider og minimum 2 meter.

7. Stoppe:

Det skal vises, hvordan en kajak i fuld fart kan bremses helt op ved skift til kraftige og hurtige baglæns rotag.

Øvelsen skal vises modsat, hvor kajakken ros baglæns med skift til kraftige og hurtige forlæns rotag.

8. 360 graders drejning:

Med rotag fra stævn til agter i den ene side og modsat i den anden side drejes kajakken 360 grader rundt.

Drejning vises både venstre og højre om.

Medlemmet skal vise kendskab til, hvordan kropsrotation, forskydning af pagaj og tiltning af kajakken kan hjælpe til hurtigere at gennemføre drejningen.

9. Hoftekip:

Ved at tage fat i spidsen af en anden kajak vises hoftekip med overkrop og hoved i vand. I denne stilling skal kajakken kunne bevæges sideværts uden at krop og hoved tages op af vandet. Øvelsen vises til begge sider.

10. Støttetag:

a) Lavt støttetag.

Det lave støttetag vises af medlemmet

b) Højt støttetag.

Medlemmet skal vise kendskab til det høje støttetag til større bølger

11. Svømmetur

Der skal svømmes 600 meter i åbent vand eller i svømmehal.

12. Teori

Medlemmet skal have kendskab til nedenstående emner:

- Udstyr (kajak, beklædning og personligt sikkerhedsudstyr)

- Vejvalg og grundlæggende navigation med kort og kompas

- Vind, vejr og bølger

- Risikomomenter ved havkajakroning

- Førstehjælp og kuldeskader

- Færdselsregler på vandet og forholdsregler på land

- Sikkerhedssportens Sikkerhedsråds relevante foldere (udleveres eller kan læses på
   nettet)

13. Roede km

Der skal være tilbagelagt mindst 100 km i klubben, INDEN frigivelse kan ske og kode til låsen på klubhuset udleveres.

14. Yderligere skal instruktøren føle sig tryg ved at sende vedkommende af sted i en
      kajak
 
Februar 2018